Luonnonhoidollinen kulotus Kuopion Lamperilassa

Tornator kulottaa Kuopion Lamperilassa torstaina 23.5.2024 sääolosuhteiden salliessa.

Alueella tehdään noin 10 hehtaarin laajuinen luonnonhoidollinen kulotus.

Pelastuslaki (7§) antaa mahdollisuuden suorittaa metsänhoidollista kulotusta maastopalovaroituksen voimassaolon aikana erityistä varovaisuutta noudattaen. Metsänhoidolliset kulotukset tehdään maastopalovaroituksen aikana, koska silloin metsä on palamiseen riittävän kuivaa. Märällä tai kostealla kelillä kulotus ei onnistu. Kulotus on hallittua tulen käyttöä, joka mainitulla erityisellä varovaisuudella voidaan pitää hallinnassa.

Kulotuksen aikana savunmuodostus on voimakasta. Alue voi savuta useita päiviä kulotuksen jälkeen. Työmaa-alueelle sivullisilta on pääsy turvallisuussyistä kielletty. Savuisessa metsässä liikkumista on syytä välttää.

Metsäpaloilla ja metsänhoidollisella kulotuksella on metsän monimuotoisuutta ja metsän terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tornatorin vuotuiset kulotustavoitteet ovat korkealla: kesällä 2024 Tornatorin mailla kulotetaan noin 60 hehtaaria uudistusaloja ja säästöpuuryhmiä. Yhtiön kulotukset painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Lisätietoja:
Rauli Perkiö, luonnonhoidon asiantuntija, Tornator Oyj, puh. 050 479 3820
Heta Välimäki, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Tornator Oyj, puh. 040 723 1613