Missä palaa? – Tornatorin metsänhoidolliset kulotukset kesällä 2024

Metsäpaloilla ja metsänhoidollisella kulotuksella on metsän monimuotoisuutta ja metsän terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tornatorin vuotuiset kulotustavoitteet ovat korkealla: kesällä 2024 Tornatorin mailla kulotetaan noin 60 hehtaaria uudistusaloja ja säästöpuuryhmiä. Yhtiön kulotukset painottuvat Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Pelastuslaki (7§) antaa mahdollisuuden suorittaa metsänhoidollista kulotusta maastopalovaroituksen voimassaolon aikana erityistä varovaisuutta noudattaen. Metsänhoidolliset kulotukset tehdään maastopalovaroituksen aikana, koska silloin metsä on palamiseen riittävän kuivaa. Märällä tai kostealla kelillä kulotus ei onnistu. Kulotus on hallittua tulen käyttöä, joka mainitulla erityisellä varovaisuudella voidaan pitää hallinnassa.

Lisätietoja: Rauli Perkiö, luonnonhoidon asiantuntija, Tornator Oyj, puh. 050 479 3820

Kulotuksia toteutetaan seuraavasti:

23.5.2024 Kuopio, Lamperila
27.5.2024 Ilomantsi, Silvenvaara
6.6.2024 Lieksa, Uusikylä

HUOM! Päivittyvä tiedote.