Ammattimaista metsäomaisuuden hoitoa

Tarjoamme kokonaispalvelua metsien kestävän käytön edistämiseen

Hyödyt ammattimaisesta metsien hoidosta
  • Auttaa tunnistamaan metsien puuntuotantomahdollisuudet ja tarpeelliset metsänhoito-toimenpiteet
  • Tukee metsänomistajan tavoitteita ja soveltaa niiden mukaisia metsänkäsittelymenetelmiä
  • Toteuttaa toimenpiteet parhaan mahdollisen kokonaistuloksen aikaansaamiseksi
  • Tarjoaa mahdollisuuden tuottavaan ja ympäristönäkökohdat huomioivaan metsätalouteen

Kokonaispalvelun sisältö:

Toimimme metsäsertifiointikriteerien mukaisesti

Paluu metsänvuokraus-sivulle