Arvolupauksemme metsänomistajille

Helppoutta

Metsäasiat kerralla kuntoon jopa 20 vuodeksi

  • Mahdollisuus metsäomaisuuden kokonaisvaltaiseen hoitamiseen ilman, että tarvitsee itse tehdä kohdekohtaisia päätöksiä

Vakaata ja varmaa tuloa

Metsät muuttuvat rahaksi

  • Mahdollisuus etukäteen tiedossa olevaan säännölliseen tulovirtaan, jonka varaan voi suunnitella omaa taloutta
  • Vuokraa maksetaan heti sopimuksen teon jälkeisestä kuukaudesta alkaen

Ammattimaista metsänhoitoa

Metsiä hoidetaan sertifiointikriteerien mukaisesti

  • Mahdollisuus Tornatorin ammattiosaamisen ja kokemuksen hyödyntämiseen
  • Metsiä hakataan ja hoidetaan samojen ammattilaisten toimesta ja samoja yrittäjiä ja työmenetelmiä käyttäen kuin Tornatorin omiakin metsiä, mutta kuitenkin metsänomistajien omat tavoitteet huomioon ottaen
  • Tavoitteena on saada metsät kasvamaan entistäkin paremmin ja pysymään hyvässä kasvukunnossa koko vuokra-ajan

Turvallista omistamista

Omistusoikeus metsään säilyy ja puustopääoman arvo turvataan sopimuksella

  • Mahdollisuus kohtuulliseen pääoman tuottoon tapauskohtaisen vuokratason määräytymisen perusteella ja lupaus siitä, että vuokra-ajan päättyessä metsässä on vähintään ennalta sovitun arvon mukainen puusto
  • Mahdollinen metsätilan arvon nousu jää vuokratuoton lisäksi metsänomistajan eduksi

Paluu metsänvuokraus-sivulle