Hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden ansiosta metsät pysyvät jatkuvasti positiivisia ilmastovaikutuksia tuottavina hiilinieluina. Mikäli metsiä ei uudistettaisi lainkaan, ne muuttuisivat kasvun hiipuessa pelkiksi hiilivarastoiksi.

Meidän tehtävänämme on mahdollistaa puutuotteiden valmistamisen arvoketju tuomalla markkinoille mahdollisimman paljon käyttökelpoista, uusiutuvaa raaka-ainetta metsä-, energia-, tekstiili- ym. teollisuuden hyödynnettäväksi. Tämän voimme tehdä hakkuumahdollisuuksien täysimääräisellä hyödyntämisellä ja samalla kestävyyskriteerejä noudattaen. Mitä enemmän saamme korjattua puuta pois metsästä kestävästi, sen parempi ilmastolle.

Ilmasto-ohjelmamme nivoutuu kiinteästi monimuotoisuusohjelmaamme, jonka tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus yhtiön metsissä. Suojelutoimenpiteet ja talousmetsien luonnonhoito ovat hyvin yhteensovitettavissa.