Observera corona riktlinjer som gäller när du tar emot plantor eller plocka upp dem från mellanlagret!

Frysta plantor

Mellanlager:

 • Lagret skall vara skyddat från sol och vind.
 • Avlägsna förpackningsplasten från lastpallarna.
 • Placera plantförpackningarna så att luften kan cirkulera mellan lådorna.
 • Öppna lådornas ventilationsluckor/handtag.

Lagring på föryngringsområdet

 • Lagret skall vara skyddat från sol och frost.
 • Placera plantförpackningarna så att luften cirkulerar runt lådorna.
 • Öppna locken på lådorna så att plantorna får ljus.
 • Kontrollera plantornas fuktighet, vattna vid behov.

Lagrings- och upptiningstid

 • Målet med plantornas lagrings- och upptiningstid är att fryslagrade plantor planteras innan de börjar växa, då plantorna fortfarande befinner sig i vilotillstånd.
 • Upptining av fryslagrade plantor tar från några dagar till några veckor beroende på luftens temperatur. De innersta plantornas klumprötter tar längre tid att tina upp än de som är placerade längst vid kanterna.
 • Fryslagrade plantor skall planteras inom 3 veckor från att de lämnat fryslagret.

Innan plantering:

 • Plantor som fortfarande är frysta eller torra plantor skall inte planteras!
 • Kontrollera att klumprötterna har tinat.
 • Vattna plantorna vid behov innan planteringen.
 • Det bör droppa vatten ut från klumproten då den kramas lätt.

Ofrysta plantor

I mellanlagret:

 • Försäkra dig om att någon tar i mot plantorna vid leverans.
 • Se till att mellanlagret har tillgång till vatten för den dagliga bevattningen.
 • Öppna lådornas lock och förpackningsplasten direkt efter leverans. Ofrysta plantor klara sig inte instängda i mer än ett dygn.
 • Plantorna skall förvaras täckta från solen så att de hinner vänja sig med ljus efter lagring.
 • Klumprötterna skall hållas blöta under hela förvaringen/mellanlagringen.
 • Vattnade plantor får ej förvaras i öppnade lådor i mer än en vecka pågrund av risk för mögel.

På föryngringsområdet:

 • Ta endast med dig de plantor du hinner plantera under den dagen och behåll resten vattnade i mellanlagret.
 • Undvik onödig förflyttning av plantorna på föryngringsområdet.

Innan plantering:

 • Vattna plantorna innan plantering.
 • Det bör droppa vatten ut från klumproten vid lätt pressning.
 • Behandla växande plantor varsamt.