Kysyimme Jukolan viestin esittelypisteellämme kinkkisiä kysymyksiä.

Kyselyn vastaukset löytyvät tältä sivulta.

Taimia istutetaan huima määrä!

Jukolan viesti -tapahtuman mittaisena, noin kolmen päivän, aikana Tornatorin metsissä istutetaan parhaimpana metsänhoitokautena, alkukesästä yhteensä 650 000 puun taimea.

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tornatorin metsät sitovat hiiltä Suomen vuosittaisesta henkilöliikenteen päästöistä noin 80%. Ilmasto-ohjelmamme tavoitteena on lisätä puuston hiilensidontaa 20 % ja metsien käytön korvaavuusvaikutuksia 5% ohjelmakaudella. Osallistumme ilmastotalkoisiin ilmastoviisaan metsätalouden keinoin lisäämällä puuston kasvua, hillitsemällä maaperän päästöjä ja mahdollistamalla sekä tuulivoiman että uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä fossiilisten korvaamiseksi.  Lue lisää Tornatorin ilmasto-ohjelmasta

Jukolan viesti -tapahtuman mittaisena, noin kolmen päivän, aikana Tornatorin metsissä tehdään parhaimpaan metsähoitoaikaan raivaussahatyötä 350 hehtaarin verran. Eli noin 500 jalkapallokentän verran!

Monimuotoisuusohjelmamme tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta

Monimuotoisuusohjelmamme yksi kunnianhimoisista tavoitteista on ennallistaa suoelinympäristöjä takaisin kohti luonnontilaa 3000 hehtaarin alalta. Tutustu monimuotoisuusohjelmaamme!