Maanmuokkaus on tärkeä uudistamistoimenpide, joka luo siemenille hyvät itämisolosuhteet kosteuden ja lämpötilan puolesta sekä turvaa taimien alkuvaiheen kehityksen. Onnistunut maanmuokkaus vähentää riskiä esimerkiksi hyönteis- ja myyrätuhoille sekä antaa taimille etumatkaa muuhun kilpailevaan kasvillisuuteen nähden.

Maanmuokkausta käytetään kaikissa metsänuudistamismenetelmissä: istutuksessa, kylvössä ja luontaisessa uudistamisessa. Maanmuokkausmenetelmiä on useita erilaisia ja oikean menetelmän valintaan vaikuttavat kasvupaikka, puulaji sekä uudistamistapa. Perinteisten maanmuokkausmenetelmien lisäksi Tornator käyttää ainoana Suomessa turvemaille soveltuvaa jyrsinmuokkausta.

Jyrsinmuokkain on kaivinkoneen perään asetettava itsevetävä ja jatkuvatoiminen Neva 111.2-jyrsin, joka tuottaa kaksi 50 senttiä leveää muokkausjälkeä, jotka ovat kahden metrin etäisyydellä toisistaan. Jyrsinterät sekoittavat raakahumuskerroksen ja turpeen 20–50 cm syvyydeltä. Muokkauksen yhteydessä on mahdollista kylvää myös männynsiemen suoraan muokkausjälkeen. Kumipyörät ja kantavat telat ehkäisevät painaumien syntymistä pehmeillä turvemailla

Monille metsälajeille elintärkeän lahopuun säilymiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa valitsemalla vähemmän maanpintaa rikkova muokkausmenetelmä. Kevyt maanmuokkaus vähentää lisäksi maanmuokkauksen vesistökuormitusriskiä sekä säilyttää aluskasvillisuuden kuten sammalien, jäkälien ja putkilokasvien peittävyyksien ja lajirunsautta. Mahdollisimman kevyt muokkaus on myös tärkeää esimerkiksi virkistyskäytölle ja useille riistalajeille tärkeiden marjasatojen varjelemiseksi.

Jyrsinmuokkauksen ympäristöystävällisyys perustuu siihen, että jyrsinnässä metsämaata liikutellaan mahdollisimman vähän, jolloin esimerkiksi vesistöhaitat ovat pienemmät ja haitalliset vaikutukset maanpinnan kasvillisuuteen ja lahopuuhun ovat vähäisemmät. Lahopuita voidaan siirtää kaivurin kauhalla muokkauksen tieltä, jolloin ne säilyvät ehjinä paremmin. Muokkausjälki on sivusta päin katsottuna melko huomaamaton ja kasvillisuus palautuu nopeasti muokkausjälkeen.

Jyrsintä on myös nopeampi maanmuokkausmenetelmä kuin kaivinkonemuokkaus. Jyrsinmuokkaus soveltuu erityisesti karuille ja karuhkoille turvemaille. Jyrsintä ei kuitenkaan sovellu reheville maille, koska kylvötaimet jäävät helposti hakkuun jälkeen runsastuvan kasvillisuuden alle. Menetelmä sopii siis sinne, missä muutenkin uudistamismenetelmänä käytettäisiin kylvöä. Jyrsinmuokkausta voidaan käyttää myös ilman kylvöä luontaisen uudistamisen aloilla, joissa siemenpuut tai reunametsät hoitavat alueen siementämisen.