Metsän- ja ympäristönhoito

Metsän- ja ympäristönhoitotöiden suunnittelu

  • Tornator huolehtii tarpeellisten metsän- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta
  • Tornator vastaa kaikista vuokra-aikana toteuttamistaan hoitotöistä ja niiden kustannuksistaTyöt toteutetaan ajallaan, vaikka hyödyt konkretisoituisivat vasta pitkän ajan kuluttua
  • Toteutetut työt luovat tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksia ja toisaalta toteuttamatta jättämisestä aiheutuisi taloudellisia tappioita; tiedämme, milloin ja miten työt kannattaa toteuttaa
  • Metsän- ja ympäristönhoito on jatkuvaa vastuun kantamista ja pitkäjänteistä toimintaa

Metsän- ja ympäristönhoitotöiden toteutus

  • Tornatorin henkilöstön ja yrittäjien metsäosaamista ja kokemusta hyödynnetään töiden toteuttamiseen
  • Työt toteutetaan ammattitaitoisesti ja hyvien metsänkäsittelytapojen mukaisesti
  • Töiden laadun seurannalla varmistutaan siitä, että työt on toteutettu ajallaan, kustannustehokkaasti ja kullekin kohteelle soveltuvia työmenetelmiä käyttäen ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

Vrt. Metsänhoitotöiden laadunseuranta

⇒ Kannamme vastuun ajallaan tehtävistä hoitotöistä

Takaisin