Metsänhoitotöiden laadunseuranta

Tornator käyttää palvelunsa laadun arviointiin mm. seuraavia laadunmittauksen menetelmiä:

  • Työnaikainen omavalvonnan kontrollimittaus työn toteuttajan toimesta
  • Vuosittainen metsänhoitotöiden ja luonnonhoidon laadun otantaan perustuva ulkopuolinen tarkastusmittaus
  • Vuosittaiset metsäsertifioinnin auditoinnit ulkoisen auditoijan toimesta
⇒ Varmistamme toteutettavien töiden työn laadun

Takaisin