Metsäteiden kunnossapito

Metsäteiden kunnossapitotoimenpiteet suunnitellaan muun toiminnan yhteydessä

  • Teiden kunnossapitoon kuuluu tienvarsivesakon raivaus, raviojien ja ojarumpujen auki pitäminen ja lanaus
  • Lisäksi kunnossapitoon kuuluu vaurioituneiden kohtien korjaus ja tarpeellisten varasto- ja kääntöpaikkojen tekeminen

Kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan harkitusti

  • Tienvarsivesakot kannattaa raivata, ennen kuin ne alkavat haitata tiellä liikkumista tai kaventaa ajoväylää
  • Ojarummut pyritään pitämään auki myös tulva-aikaisten vesimäärien mukaisesti juoksuttamiseksi
  • Metsäteiden peruskunnostus ei kuulu vuokrapalvelukokonaisuuteen
  • Tarvittavat kunnostustoimet kartoitetaan ennen sopimuksen tekemistä ja niistä sovitaan erikseen
  • Tarvittaessa voidaan neuvotella kunnostushankkeen asiamiehenä toimimisesta
⇒ Varmistamme leimikoiden korjuu- ja kuljetuskelpoisuudet sekä työkohteiden saavutettavuuden pitämällä metsätiet kunnossa

Takaisin