Metsätiedot, toimenpiteet ja toiminnan ohjaaminen

Metsätiedot

 • Metsätiedot pidetään jatkuvasti ajan tasalla päivittämällä tehdyt toimenpiteet ja vuotuiset puuston kasvut
 • Metsätiedot sisältävät myös tärkeät elinympäristö- ja muut erityiskohteet
 • Ajantasaiset tiedot luovat perusedellytykset oikeille ratkaisuille

Toimenpiteet

 • Kasvumallien ja metsäkäsittelytoimenpideketjujen avulla saadaan selville metsien puuntuotantomahdollisuudet
 • Toimenpiteet optimoidaan tavoitteiden ja rajoitusten mukaisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen
 • Yhdessä sovitut metsänkäsittelyvaihtoehdot ja hakkuumäärien tasot määrittävät kohdekohtaiset toimenpidesuunnitelmat

Toiminnan ohjaaminen

 • Hakkuu- ja metsänhoitotoimenpide-ehdotuksia tarkennetaan tarvittaessa maastossa ennen niiden toteuttamista
 • Tiedetään koko ajan, mitä metsässä on tapahtunut, mitä on juuri tapahtumassa ja mitä tapahtuu seuraavaksi
 • Toimintaa ohjataan siten, että vuokra-ajan päättyessä metsässä on vähintään ennalta sovitun arvon mukainen puusto
   
⇒ Tunnemme metsät ja ohjaamme toimintaa tavoitteellisesti

 

Takaisin