Turvallista ja vakaata tuottoa vuokratiloille

Tornator tarjoaa säännöllistä kuukausittaista vuokratuloa metsistä

Vuokraaminen on hyvä vaihtoehto tasaista tuottoa ja turvallista vaihtoehtoa hakeville
 • Vuokraa maksetaan heti sopimuksen teon jälkeisestä kuukaudesta lähtien
 • Vuokraa maksetaan tasaisesti koko sopimuskauden ajan vuokra-alueen keskimääräisen tuoton perusteella riippumatta siitä, milloin todelliset tulot ja kulut muodostuvat
 • Vuokrasopimuksella sovitaan minimiloppupuuston arvo, jonka mukainen puusto luvataan olevan metsässä vuokra-ajan päättyessä​
 • Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sovittu minimiloppupuuston arvo saavutetaan​

Vuokratason määräytymiseen vaikuttavat tapauskohtaisesti:

 • Vuokra-alueen laajuus ja sijainti
 • Metsävarat
 • Puuntuotantokyky ja puuston kasvu
 • Hakkuumahdollisuudet ja minimiloppupuustoennuste
 • Metsänhoitotarpeet
 • Saavutettavuus
 • Markkinatilanne
 • Vuotuinen indeksikorjaus

Paluu metsänvuokraus-sivulle