Vastuuta henkilöstöstä

Tornatorin henkilöstö Suomessa rakentuu kahdesta pääryhmästä: noin 50 metsurista ja noin 80 toimihenkilöstä. Toimihenkilöitä ovat muun muassa suunnitteluasiantuntijat, operaatioesimiehet, maankäyttöasiantuntijat, kirjanpitäjät ja hallinnolliset työntekijät. Virossa työskentelee lisäksi 15 ja Romaniassa 38 henkilöä metsätalouden tehtävissä. 

Suomessa yhtiön operatiivinen toiminta perustuu prosessiorganisaatioon, jossa ydinprosesseja ovat metsätalous, metsänhoito ja kiinteistöt. Näiden tukena ovat lisäksi perinteiset sisäiset palveluprosessit kuten henkilöstöhallinto, ICT, talous, viestintä jne. Prosesseissa toteutetaan yhtiön johdon kanssa yhdessä asetettuja strategisten päämäärien mukaisia tehtäviä.

Pyrimme henkilöstömme kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja tasavertaiseen kohteluun. Seuraamme työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia säännöllisesti. Haluamme, että meillä työskentelee innostunut ja motivoitunut henkilöstö.
Noudatamme työsuojelutoiminnassa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia. Annamme henkilöstöllemme säännöllistä työnopastusta uusista työmenetelmistä ja turvavälineiden oikeasta käytöstä. Järjestämme henkilöstöllemme koulutusta ja valmennusta ammatillisen osaamisen ja tuottavuuden parantamiseksi. Työntekijöidemme henkilökohtaiset koulutustarpeet ja -tavoitteet kartoitetaan vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa.

Uskomme, että hyvin järjestetty työterveyshuolto, järjestelmällinen toiminta terveys- ja turvallisuusasioissa sekä ennaltaehkäisevä toiminta edistävät hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Kannustamme henkilöstöämme huolehtimaan fyysisestä kunnosta mm. tyky-rahan ja kuntokilpailun avulla.

Metsuritöiden talvikuukausien lomautusjaksoa olemme pyrkineet lyhentämään tarjoamalla lomautetuille metsureille mahdollisuutta tehdä töitä kesäaikana niin kutsuttuun työaikapankkiin talvilomautuksen varalle. Metsurit voivat tallettaa työaikapankkiin kesäaikana tehtyjä töitä ja lyhentää niillä lomautusjaksoa.

 

Yhteystiedot:
Henkilöstöjohtaja Outi Nevalainen
puh. 040 525 5086
sähköposti: outi.nevalainen(a)tornator.fi

Työsuojelupäällikkö Jussi Komulainen
puh. 040 500 7048

sähköposti: jussi.komulainen(a)tornator.fi