Tornatorin vuosikertomus 2019 on julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2019 ja tilinpäätös tilikaudelta 2019 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä.

Tornatorin vuosikertomus 2019

Annual Report 2019

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.

Lisätietoja: 
Antti Siirtola, CFO, puh. +358 40 773 0975, antti.siirtola(@)tornator.fi
Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh. +358 40 502 9052, tuija.luukkanen(@)tornator.fi

****************************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi