Vastuullisuuteen tarvitaan ketjun jokaista lenkkiä

Tornator on vastuullisen metsätalouden edelläkävijä. Vastuullisuusvisiomme mukaisesti huolehdimme koko urakointiketjun vastuullisuudesta. Koska vastuullisuuteen tarvitaan ketjun jokaista lenkkiä, tavoittelemme kumppaneiksemme alan parhaita osaajia ja laadun varmistamiseksi teemme systemaattisesti muun muassa toimittaja-arviointeja sopimusyrittäjillemme.

Meille on tärkeää, että sopimusurakoitsijamme hoitavat omat työnantajavelvoitteensa hyvin ja ovat kyvykkäitä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yksi tällainen muutos on ollut viime vuosina lisääntynyt ulkomaisen työvoiman käyttö metsänhoitotöissä.

Kuluvan syksyn aikana teetimme Tapio Palvelut Oy:llä selvityksen, jossa arvioitiin, miten ulkomaista työvoimaa käyttävät sopimusyrittäjämme huolehtivat tilaajavastuu- ja työnantajavelvoitteistaan, työntekijöiden perehdytyksestä, työturvallisuusasioista ja asumisjärjestelyistä. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten metsäsertifioinnin asettamat kriteerit toteutuivat.

Yksi auditoiduista kuudesta yrityksestä oli usealla paikkakunnalla toimiva Pohjan Taimi Oy, jonka myyntipäällikkö Juha Nousiainen piti Tornatorin auditointia odotettuna ja asiaan kuuluvana: ”On selvää, että Tornator vastuullisena toimijana haluaa varmistua, että asiat ovat urakoitsijoilla kunnossa. Meillä on tahtotilana tehdä asiat hyvin ja pitkäjänteisesti, jotta voimme varmistaa oman olemassaolomme yrityksenä. Meillä on erittäin pitkä yhteistyö urakoitsijamme kanssa, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa. Asioihin tulee perehtyä ja niistä pitää ottaa selvää — se on toki oma hommansa.”

Suurimpana haasteena ulkomaisen työvoiman käyttöön Nousiainen näkee tiedonhankinnan: ”Julkinen viranomaistieto on melko hajallaan. Asiat vaativat perehtymistä ja kertaamista. Koronan aiheuttamat turvallisuustoimenpiteet ja henkilöstönhallinta siihen liittyen ovat työllistäneet tänä vuonna myös todella paljon.”

Tänä kesänä Tornatorin työmailla on työskennellyt Pohjan Taimen työntekijöitä Ukrainasta ja Liettuasta. ”Meillä työryhmien työnjohtajat puhuvat aina työntekijöiden äidinkieltä. Voimme näin varmistaa ohjeistuksen ja perehdytyksen jokaisen omalla äidinkielellä. Uskon, että ulkomaisen työvoiman käyttö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Ukraina ja Valko-Venäjä ovat maita, joista saattaisi olla tulijoita”, Nousiainen kertoo.

Tapio Palvelut Oy:n loppuraportissa todettiin, että auditoiduissa yrityksissä työnantajan ja työn tilaajan velvoitteita noudatetaan pääsääntöisesti hyvin. Esimerkiksi ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus oli aina selvitetty ja dokumentoitu, työterveyshuolto järjestetty sekä terveysturvallisuus varmistettu. Työntekijöiden asuminen Suomessa on hyvin järjestetty ja työssä tarvittavien turvavarusteiden käytöstä on huolehdittu. Lue arvioinnin tuloksista tarkemmin tiedotteestamme.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön metsätöissä liittyy paljon huomioitavia asioita. Tietoa löytyy mm. tästä Työturvallisuuskeskuksen tekemästä oppaasta: Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä.

Teksti: Tuija Luukkanen ja Nina Kurki