Muutokset elinympäristöissä ja lajistossa tapahtuvat hitaasti, minkä takia Tornatorin monimuotoisuusohjelman ohjelmakaudeksi valittiin kymmenen vuotta. Luonnontilan kehitystä ja luontotekojen vaikuttavuutta seurataan välillisillä mittareilla monimuotoisuutta indikoivien metsien rakennepiirteiden kehittymisen sekä suojelun ja muiden aktiivisten monimuotoisuustoimenpiteiden toteuttamisen kautta. Seuraamme esimerkiksi puulajisuhteita, lahopuujatkumoa, metsien rakennetta, luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden elinympäristöjen määrää sekä toteutuneita luonnonhoitohankkeita.

Määrittämämme mittarit ovat tarkemmin nähtävillä monimuotoisuusohjelmassamme. Ohjelmakauden alkutaipaleella lisäämme Tornatorin metsien monimuotoisuutta indikoivia mittareita nettisivuillemme.